1.  ประกาศจัดซื้อเสื้อกีฬาสี ปากเกร็ดเกมส์ครั้งที่ 51
         
     โดยวิธีคัดเลือก
              สามารถดาวน์โหลดเอกสารมาเสนอราคาได้เลย
         
2.  จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้ากับอุปกรณ์ส่องสว่างและ
              เปลี่ยนพัดลมติดผนัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 3
              จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         
3.  ประกาศจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์
              ด้วยวิธี E-bidding
         4.  ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสระว่ายน้ำโรง