1.  จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้ากับอุปกรณ์ส่องสว่างและ
              เปลี่ยนพัดลมติดผนัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 3
              จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         
2.  ประกาศจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์
              ด้วยวิธี E-bidding
         3.  ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสระว่ายน้ำโรง
         4.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนพิเศษ
              อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 (E-bidding)

                    เอกสารเพิ่มเติม 1 / เอกสารเพิ่มเติม 2