ย้อนดูข่าวก่อนหน้า

ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
1. ปฏิทินการรับนักเรียน
   2. รายละเอียดการรับสมัคร
3. คุณสมบัติเพิ่มเติมนักเรียน "เขตพื้นที่บริการ"

ประกาศเรื่อง การจัดซื้อสมุดตราโรงเรียนปากเกร็ด
จำนวน 2 รายการ "โดยวิธีคัดเลือก"

แจ้งมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง "ครูอัตราจ้าง" งบ อบจ.

-การรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การประกันคุณภาพภายในสานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
-
ระบบลงทะเบียนพัฒนาคร ูtrainingOBEC
-ระบบติดตามงานตามนโยบาย
- คัดกรองเด็กยากจนและเยี่ยมบ้าน CCT
- ลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

เอกสารจากงานนโยบายและแผนงาน

เอกสารอื่นๆ