1.  ประกาศจัดซื้อครภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายวิธีเฉพาะเจาะจง                18 รายการ
         
2.  ประกาศจัดซื้อเสื้อกีฬาสี ปากเกร็ดเกมส์ครั้งที่ 51
         
     โดยวิธีคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
              มาเสนอราคาได้เลย
         
3.  จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้ากับอุปกรณ์ส่องสว่างและ
              เปลี่ยนพัดลมติดผนัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 3
              จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         
4.  ประกาศจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์
              ด้วยวิธี E-bidding 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Next