วันที่ประกาศ

เรื่องที่ประกาศ

23 เม.ย.67

ประกาศรับสมัคร "พนักงานขับรถยนต์" 1 ตำแหน่ง

19 เม.ย.67

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง "ครูอัตราจ้าง" สอนวิชาภาษาอังกฤษ

17 เม.ย.67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง "สอนวิชาภาษาอังกฤษ"

3 เม.ย.67

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง "ครูอัตราจ้าง" สอนวิชาภาษาอังกฤษ

28 มี.ค.67

ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนในการจัดการศึกษา

27 มี.ค.67

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหต

11 มี.ค.67

สอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด ปีการศึกษา2567

8 มี.ค.67

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง"

6 มี.ค.67

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง"

23 ก.พ.67

ประกาศ "ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ"

22 ก.พ.67

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาการ"

8 ก.พ.67

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง "พนักงานขับรถยนต์"

22 พ.ย. 66

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง "พลศึกษา" (ว่ายน้ำ)

15 พ.ย. 66

ประกาศเรื่อง "ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศจำนวน 42 คัน"

13 พ.ย. 66

รับสมัครครูอัตราจ้าง "สอนพลศึกษา" 1 ตำแหน่ง

6 พ.ย. 66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน)
ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา นาฏศิลป์

26 ต.ค.66

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
"ครูอัตราจ้างสอนวิชานาฏศิลป์ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ"

19 ต.ค.66

ประกวดราคาซื้อเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีคัดเลือก

6 ต.ค.66

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนด้วยวิธีคัดเลือก

27 ก.ย.66

ประกาศเรื่อง "การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนปากเกร็ด ประจำปี 2566

31 ส.ค.66

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปี 2566

29 ส.ค.66

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปีงบประมาณ 2566

28 ส.ค.66

ประกาศเรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนปากเกร็ด ประจำปีการศึกษา 2566

28 ส.ค.66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่สอน "วิชาศิลปะ"

25 ส.ค.66

ประกาศยกเลิกจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง จำนวน 33 คัน

23 ส.ค.66

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน "ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ"

17 ส.ค.66

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง "ครูอัตราจ้าง"
สอนวิชาศิลปะ

16 ส.ค.66

ประกาศการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง 33 คัน
โดยวิธีคัดเลือก

25 ก.ค.66

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำโรงเรียนปากเกร็ด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ก.ค.66

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงอาหารและบริเวณหน้าอาคาร 4
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มิ.ย.66

ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมวัตกร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เม.ย..66

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด
ปีการศึกษา 2566

6 เม.ย..66

สอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ดปีการศึกษา 2566

31 มี.ค.66

ประกาศยกเลิกจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด
ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีการคัดเลือก

27 มี.ค.66

ประกาศเรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ

22 มี.ค.66

สอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด ปีการศึกษา 2566

6 ก.พ.66

ประกาศเรื่องการจัดซื้อสมุดตราโรงเรียนปากเกร็ด โดยวิธีการคัดเลือก

30 ม.ค.66

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

13 ม.ค.66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทางจำนวน 4 ค้น

10 ม.ค.66

การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง 4 คันโดยวิธีการคัดเลือก

23 ธ.ค.65

ประกวดราคาซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ธ.ค.65

ประกวดราคาจ้างบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง 11 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 ธ.ค.65

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารแบบธรรมดา (รถบัสพัดลม) ไม่ประจำทาง
จำนวน 42 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พ.ย. 65

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทางจำนวน  76 คัน

24 พ.ย. 65

ตกลงราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด ปีการศึกษา 2565

22 พ.ย. 65

ประกวดราคาจ้างเหมาล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

26 ต.ค. 65

ประกวดราคาซื้อเสื้อกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ส.ค. 65

การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนปากเกร็ด ประจำปี  2565

8 ส.ค. 65

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนปากเกร็ด

5 ก.ค. 65

การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนปากเกร็ด ประจำปี 2565

15 มี.ค. 65

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 ธ.ค. 64

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนปากเกร็ด
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ต.ค 64

การจัดจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษา
โดยวิธีการคัดเลือก

21 มิ.ย. 64

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

13 พ.ค. 64

สอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด

12 พ.ค. 64

ประกาศยกเลิกจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด

3 พ.ค. 64

สอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด

3 พ.ค. 64

ประกาศยกเลิกจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ด

23 เม.ย. 64

สอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนปากเกร็ดปีการศึกษา 2564

12 มี.ค. 64

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 ชุด วงเงิน 2,700,000 บาท  ด้วยวิธี e-bidding

23 ก.พ. 64

ประกาศจัดซื้อครภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายวิธีเฉพาะเจาะจง  18 รายการ

19 ส.ค.63

จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้ากับอุปกรณ์ส่องสว่างและเปลี่ยนพัดลมติดผนัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 3
จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ค.63

ประกาศจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ ด้วยวิธี E-bidding

17 ก.ค. 63

ประกาศจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ ด้วยวิธี E-bidding

14 ก.ค. 63

จัดจ้างเหมา จัดจ้างปรับปรุงพื้นสระว่ายน้ำ

22 พ.ค. 63

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(E-bidding)

20 พ.ค. 63

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนพิเศษอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 (E-bidding) 
                  เอกสารเพิ่มเติม 1 / เอกสารเพิ่มเติม 2

13 พ.ค.63

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 91 ตัว
วงเงิน 1,994,373 บาท ด้วยวิธี E-bidding