วันที่

เรื่องที่ประกาศ

ดูประกาศก่อนหน้า 2563 / 2564

21 พ.ค. 65

เรียนผู้ปกครองเรื่อง  "การรับเงินการให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565

18 พ.ค. 65

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชา "พลศึกษา"

17 พ.ค.65

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 / ม.4  ปีการศึกษา 2565 วันที่ 22 พ.ค. 65

13 พ.ค. 65

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

13 พ.ค. 65

ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

12 พ.ค. 65

รายชื่อนักเรียน แบ่งกลุ่ม A, กลุ่ม B

11 พ.ค. 65

ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

11 พ.ค. 65

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

9 พ.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

6 พ.ค. 65

ประกาศเรื่อง "รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานอัตราจ้าง
งบประมาณรายได้สถานศึกษา

1 พ.ค.65

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 / ม.4

1 พ.ค.65

การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.1 / ม.4

26 เม.ย.65

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  3 ตำแหน่ง

25 เม.ย.65

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 (2-13 พ.ค.65)

25 เม.ย.65

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 (2-13 พ.ค.65)

25 เม.ย.65

หนังสือแจ้งเรื่อง : เรียนปรับพื้นฐานวันที่ 2-13 พ.ค.65

21 เม.ย.65

ยินดีต้อนรับครูวิลาวรรณ สังข์ทอง ครูผู้ช่วย วิชาเอกแนะแนว

21 เม.ย.65

โรงเรียนปากเกร็ดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน"
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 10

18 เม.ย.65

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 / ม.3 / ม.5 / ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2565

18 เม.ย.65

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
(ม.2 / ม.3 / ม.5 / ม.6

9 เม.ย.65

เนื่องด้วยสำนักงานวิชาการจะดำเนินการฆ่าเชื้อทำความสะอาดสำนักงาน
จึงปิดสำนักงานวิชาการตั้งแต่วันที่ 11 - 12 เมษายน 2565 และเปิดสำนักงานอีกครั้งในวันที่ 18 เมษายน 2565
ในช่วงเวลาดังกล่าวถ้ามีความประสงค์จะติดต่องานวิชาการ  สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-9606060

3 เม.ย.65

ประกาศให้นักเรียนที่สอบได้สำรอง  ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565
มารายงานตัวและมอบตัว

1 เม.ย.65

ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองนำผลตรวจ ATK (ภายใน 48 ช.ม.) มาแสดง ณ จุดคัดกรอง
ก่อนเข้าร่วมการมอบตัวและปฐมนิเทศในวันที่ 2-3 เม.ย.65

31 มี.ค.65

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4  ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565(แยกตามห้อง)

31 มี.ค.65

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565(แยกตามห้อง)

30 มี.ค.65

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับขั้นพื้นฐานและระดับกลาง

30 มี.ค.65

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
ห้องเรียนปกติประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2565

30 มี.ค.65

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
ห้องเรียนปกติประเภท นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

30 มี.ค.65

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
ห้องเรียนปกติประเภท นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

29 มี.ค.65

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 Update : 29 มี.ค.2565

22 มี.ค.65

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

20 มี.ค.65

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565

20 มี.ค.65

 20 มี.ค.65

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ (Science Technology and English : STE) ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

19 มี.ค.65

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ(Science  Mathematics Technology and English : SMTE)   ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

19 มี.ค.65

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ(Science Technology and English : STE)   ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

17 มี.ค.65

ประกาศให้นักเรียนในบัญชีสำรองมารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประเภทรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3  จากโรงเรียนเดิม

15 มี.ค.65

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 / ม.4 ห้องเรียนปกติปีการศึกษา 2565
ม.1 / ม.4 / ม.1 (ความสามารถพิเศษ)

13 มี.ค.65

รับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ (Science  Mathematics Technology and English : SMTE) (เพิ่มเติม)

13 มี.ค.65

รับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ
(
Science  Technology and English : STE)
(เพิ่มเติม)

13 มี.ค.65

Update : 12 มี.ค. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ม.1 / ม.4 ห้องเรียนปกติที่ยังไม่สมบูรณ์

11 มี.ค.65

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ม.1 / ม.4 ห้องเรียนปกติที่ยังไม่สมบูรณ์

10 มี.ค.65

ฟอร์มกรอกประวัติเพื่อมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 2565

9 มี.ค.65

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2565

8 มี.ค.65

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับ ม.1
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ
(Science  Mathematics Technology and English : SMTE)

8 มี.ค.65

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับ ม.4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : ESMTE)

8 มี.ค.65

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับ ม.4
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ
(Science  Technology and English : STE)

5 มี.ค.65

ประกาศสำหรับผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 วันที่ 6 - 7 มีนาคม 65 

4 มี.ค.65

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประเภท (ม.3 จากโรงเรียนเดิม)

1 มี.ค.65

ประกาศเรื่อง "รับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม)

1 มี.ค.65

ประกาศเรื่อง "รับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565

25 ก.พ. 65

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564

25 ก.พ. 65

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2565

25 ก.พ. 65

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2565

24 ก.พ. 65

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 2565
ประเภทรับนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนเดิมและเรียกนักเรียนในบัญชีสำรองมารายงานตัว

21 ก.พ. 65

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.4
ประเภทรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

21 ก.พ. 65

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

18 ก.พ. 65

ประกาศเรื่อง "การเรียนการสอนระหว่างวันที่  21-25 ก.พ. 65 และการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/64

17 ก.พ. 65

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

17 ก.พ. 65

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

7 ก.พ. 65

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564

26 ม.ค.65

แนวการจัดการเรียนการสอน และปฏิทินการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2564

26 ม.ค.65

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

24 ม.ค.65

ประกาศรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565

24 ม.ค.65

คลิปลง Youtube เรื่อง "รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565"

18 ม.ค. 65

ขอเชิญร่วมประชุมออนไลน์ (Zoom) ผู้ปกครองนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2/2564

17 ม.ค. 65

แบบยืนยันการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

13 ม.ค. 65

แจ้งโอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียน ม.1-ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

13 ม.ค. 65

ประกาศเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนระยะที่ 4 (ระหว่างวันที่ 17-28 ม.ค.65)