ครูอัตราจ้าง งบ อ.บ.จ. นนทบุรี | ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ. | ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

 

ครูอัตราจ้าง งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

คอมพิวเตอร์

สำนักงานวิชาการ

สุขศึกษาฯ

ห้องสมุด /  การงานฯ

 

 

 

 

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

คณิตศาสตร์

กิจการนักเรียน

 

 

 

 

ศิลปะ

ศิลปะ

ภาษาต่างประเทศ

ศิลปะ

 

 

 

 

พละศึกษา

งานพัสดุ

สุขศึกษา

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์

พละศึกษา

   

ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มธุรการงานบุคคล

 
       

ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน

 

               ภาษาจีน

วิทยาศาสตร์

ดนตรีสากล

 

 

   

 

 

   

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

 

 

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบโรงเรียน