ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 67

ครูอัตราจ้าง งบ อ.บ.จ. นนทบุรี | ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ. | ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

 

ครูอัตราจ้าง งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

สำนักงานวิชาการ

สุขศึกษาฯ

ห้องสมุด /  การงานฯ

สังคมศึกษาฯ

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

กิจการนักเรียน

ศิลปะ

ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

ศิลปะ

พละศึกษา

สุขศึกษา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

พละศึกษา (สระว่ายน้ำ)

ภาษาจีน

ดนตรีสากล

พลศึกษา

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ศิลปะ

ภาษาอังกฤษ

 

ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 
       

ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน

 

วิทยาศาสตร์

แนะแนว

นาฏศิลป์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 

   

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบ อ.บ.จ. นนทบุรี


 

 

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบโรงเรียน