ครูอัตราจ้าง งบ อ.บ.จ. นนทบุรี | ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ. | ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

 

ครูอัตราจ้าง งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

สำนักงานวิชาการ

สุขศึกษาฯ

ห้องสมุด /  การงานฯ

สังคมศึกษาฯ

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

กิจการนักเรียน

ศิลปะ

ศิลปะ

 

 

 

 

ภาษาต่างประเทศ

ศิลปะ

 

พละศึกษา

 

 

 

 

สุขศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์

พละศึกษา

 

 

 

 

ภาษาจีน

ดนตรีสากล

พลศึกษา

คอมพิวเตอร์

ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 
       

ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน

     

 

วิทยาศาสตร์

แนะแนว

วิทยาศาสตร์

 

 

 

   

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

 

 

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบโรงเรียน