ครูอัตราจ้าง งบ อ.บ.จ. นนทบุรี | ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ. | ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

 

ครูอัตราจ้าง งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

สำนักงานวิชาการ

คอมพิวเตอร์

สำนักงานวิชาการ

สุขศึกษาฯ

 

 

 

 

ศิลปะ

ห้องสมุด /  การงานฯ

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

 

 

 

 

สำนักงานผู้อำนวยการ

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์

สุขศึกษาฯ

 

 

 

 

 

 

กิจการนักเรียน

ศิลปะ

 

 

 

ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)

ปฏิบัติการประจำห้องวิทยาศาสตร์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มธุรการงานบุคคล

       
       

ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน

งานพัสดุ

ภาษาต่างประเทศ

ศิลปะ

ภาษาต่างประเทศ

       

   

พละศึกษา

คอมและเทคโนโลยี

   

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบ อ.บ.จ. นนทบุรี