ครูอัตราจ้าง งบ อ.บ.จ. นนทบุรี | ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ. | ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

 

ครูอัตราจ้าง งบ อ.บ.จ. นนทบุรี

สำนักงานวิชาการ

คอมพิวเตอร์

สำนักงานวิชาการ

สุขศึกษาฯ

 

 

 

 

ห้องสมุด /  การงานฯ

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

สำนักงานผู้อำนวยการ

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

สุขศึกษาฯ

กิจการนักเรียน

ศิลปะ

 

 

 

 

สุขศึกษาฯ

บริหารทั่วไป

ศิลปะ

ภาษาต่างประเทศ

 

     

   

ศิลปะ

พละศึกษา

   

ครูอัตราจ้าง งบ สพฐ.

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัสดุ)

ปฏิบัติการประจำห้องวิทยาศาสตร์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มธุรการงานบุคคล

       
       

ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน

 

งานพัสดุ

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

 

       

 

 

   

 

 

   

ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ งบ อ.บ.จ. นนทบุรี