- รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1
          - รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4
 
                    *** การเตรียมตัววันสอบ ***
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
          ม.1 มอบตัววันที่ 12 - 13 มิ.ย. 2563 (รอดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
          ม.4 มอบตัววันที่ 14 - 15 มิ.ย. 2563 (รอดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
รับชม DLTV (ตั้งแต่วันที่ 18 เป็นต้นไป)
           ประกาศแจ้งผู้ปกครอง และนักเรียนเรื่อง
           "การเรียนทางไกลผ่านสื่อการสอน DLTV"

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 / ม.4 ปี 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง "ครูอัตราจ้าง" เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เรื่องปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โรคโควิด 19 ฉบับที่ 1/2563

 

 

ประกาศ 0 ร มส.  :  ม.3  /  ม.6

ประกาศรับเพิ่มเติม  
     ประกาศรับนักเรียน ม.4 จากโรงเรียนอื่น
         1. รับเพิ่มเติม ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษ (Science Mathematics Technology and English : SMTE)
         2. รับเพิ่มเติม ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP)
         3. รับเพิ่มเติม ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP)
         4. รับเพิ่มเติม ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ
(Science Technology and English : STE)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
         1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (ESMTE) 
         2. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม. 4 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ICP
         3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ (STE)
         4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SMTE 
         5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ICP

ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0 ร มส.
                           ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6
         
นักเรียนม.3 กับ ม.6 ให้มาติดต่อขอแก้ตัว ได้ตั้งแต่ วันที่ 13 - 17 มีนาคม 63
โดยรับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวกับครูที่ปรึกษาค่ะ ส่วนนักเรียนระดับชั้น ม.1 ,2 , 4
และ 5 ให้มาติดต่อขอสอบแก้ตัวตอนเปิดภาคเรียน2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563
(ประเภทโรงเรียนเดิม)

ประกาศโรงเรียน :
เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 1/63

กำหนดการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ม.6

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง "ครูอัตราจ้าง"
เอกภาษาอังกฤษ / เอกภาษาฝรั่งเศส / เอกภาษาจีน

1. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบม.1 (ห้องพิเศษ)  / ตารางสอบ ม.1
2. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบม.4 (ห้องพิเศษ) / ตารางสอบ ม.4

ตารางสอบปลายภาค ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5
-- คำสั่งคุมสอบ --

แจ้งการเรียนชดเชย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง "ครูอัตราจ้าง" (เอกวิชาภาษาอังกฤษ)
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

กำหนดการสอบ
คำสั่งคุมสอบกลางภาค 2/2562
แสดงจำนวนนักเรียน / วันสอบ / หมายเลขห้องสอบ
ตารางสอบกลางภาค ม.1  /  ม.2  /  ม.3  /  ม.4  /  ม.5  /  ม.6

กำหนดเวลาเลิกเรียนกรณีพิเศษ

กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายวิชาการ 20-21 ธ.ค.62 (ม.ปลาย)
คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (สีดารีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
----------
สังคมฯ ภาษาไทย การงานฯ ศิลปะ ค่ายประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
----------

ภาษาต่างประเทศ (ศรีเปี่ยมสุข รีสอร์ท และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  จ.ปทุมธานี)
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
----------

กิจกรรมค่ายลูกเสือ (ม.ต้น)
ม.1 (21 ธันวาคม 2562)  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนปากเกร็ด
ม.1 ทัศนศึกษา (23 ธันวาคม 2562) ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง ม.1

ม.2  (22-24 ธันวาคม 2562)  ณ ค่ายพงษ์ลดา จ.สระบุรี
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง ม.2

ม.3 (21-23 ธันวาคม 2562)  ณ ค่ายพงษ์ลดา จ.สระบุรี
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง ม.3

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง

กำหนดเวลาการฝึกซ้อม การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ ๕๐
ตารางกำหนดแข่งขันกีฬาปากเกร็ดเกมส์

โปรแกรมแข่งขันปากเกร็ดเกมส์

- ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเทอม 2

ตารางเรียน และตารางสอนเทอม 2 / 2562

- แบบฟอร์มแบ่งปันความดีงามสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน -
*ตัวอย่าง*

ประกาศ !!!!! เรื่องเลื่อนการเปิดภาคเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

ให้นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ
มาดำเนินการแก้ตัวครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 - 8  ต.ค. 62

                  ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6

- ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมกองเชียร์และผู้นำเชียร์
- ประกาศรายชื่อครูแยกตามคณะสี ดำ-แดง
- ตารางเรียนชั่วคราวของนักเรียน
- ตารางสอนชั่วคราวของครู
- ประกาศจากงานวัดผลฯ เรื่องการเปิดปิดระบบการกรอกคะแนนใน SGS
- ประชาสัมพันธ์เรื่อง "กีฬาฟันดาบ" 
- HWPL
- การรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา
   "สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่"
- ประกาศรายชื่อครูแยกตามคณะสี  
  (คุณครูสามารถเลือกลงกีฬาที่ตนเองสนใจ ได้ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ

  
- ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลนครปากเกร็ดค่ะ
เนื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปากเกร็ดป่วยเป็นไข้เลือดออก
ทางเทศบาลนครปากเกร็ดจะมาฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย วันอังคารที่ 13 ส.ค.62 
ในเวลา17.30 น.

- ขอเรียนเชิญคุณครูทุกท่าน ประชุมครูประจำเดือน สิงหาคม   (ครั้งที่ 8/2562) 
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562  เวลา 14.20 น. ณ ห้องโสตฯ รร.ปากเกร็ด

- ประกวดโครงงานคุณธรรม -

จดหมายเชิญประชุมผู้ปกครอง  ดาวน์โหลด

-  ภาษาไทยไชโย !!!!!
           

- เกณฑ์การจัดป้ายนิเทศ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา"
- เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าแข่งขัน
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย" ชิงถ้วยพระราชทานฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 แจ้งหยุดเรียนวันที่ 15 กรกฎาคม 2562   

****  วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 62 มีเรียนตามปกติ ****

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสอบ ==> ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

คำสั่งคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562

- ห้องเรียนไหน อยู่สีอะไร ดูทางนี้จ้า !!!!!!!!!

- แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคมือ  เท้า  ปาก

*****  มาป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก กันเถอะ  *****

"โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11"
ขอเชิญเยาวชนอายุ 15-25 ปี ร่วมส่งโครงการเข้าประกวด
ชิงทุนดำเนินโครงการและทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาท

คลิกดูรายละเอียด

นักเรียนท่านใดสนใจเข้าร่วมประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยสามารถติดต่อได้ที่
คุณครูสุวิชา  ทะลือ ณ ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์
091-1217537 ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2562       

"รับสมัครพนักงานขับรถยนต์"

- วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562โรงเรียนปากเกร็ดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
   บิดาของ ครูเนตรนภา บุญศิริ
   กำหนดฌาปณกิจวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.

- ประกาศ !!!!!! ตารางสอนเริ่มใช้พรุ่งนี้

- รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562  ม.1| ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

- ประกาศรายชื่อ ม.1 เพิ่มเติม !!!!!!!!
- ประกาศรายชื่อ ม.4 เพิ่มเติม !!!!!!!!

- ใบสมัครโครงการ  การผลิตงานอินโฟกราฟิกและคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมทักษะ
การใช้เทคโนโลยี  สำหรับเยาวชนไทย 4.0
หมดเขตรับสมัคร 20 เม.ย. 62

- เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 / ม.4    24 เม.ย. ุ62 - 8 พ.ค.62
เช็ครายชื่อนักเรียน ที่เรียนปรับพื้นฐาน  ม.1 / ม.4