วันที่

เรื่องที่ประกาศ

ดูประกาศก่อนหน้า

30 ธ.ค.64

ประกาศเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

28 ธ.ค.64

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
งบประมาณสถานศึกษาตำแหน่ง "พนักงานขับรถยนต์" ประจำปีงบประมาณ 2565

27 ธ.ค.64

การจัดการเรียนการสอน  "ระยะ 3"

7 ธ.ค.64

QR Code : ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

7 ธ.ค.64

แผนผังสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สนามสอบโรงเรียนปากเกร็ด

5 ธ.ค.64

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัตติสำหรับผู้เข้าสอบของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ โรงเรียนปากเกร็ด วันที่ 12 ธันวาคม 2564

25 พ.ย.64

6 หลัก 6 เสริม 7 เข้มงวด มาตรการโควิด 19 On-site

25 พ.ย.64

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง "พนักงานขับรถยนต์"

22 พ.ย.64

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งบประมาณรายได้สถานศึกษา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17 พ.ย.64

หนังสือแจ้งผลการเรียน (ร) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการลงทะเบียนเรียนซ้ำ
ของปีการศึกษา 2562 / 2563

11 พ.ย.64

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
PDF / E-book

5 พ.ย. 64

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.1 - ม.6 เข้าร่วมประชุม Online (Zoom)
 วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 64 (09:00-11:30 น.)

30 ต.ค.64

ห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน  Google Meet ตามตารางเรียน 2/2564

28 ต.ค.64

รับสมัคร "ครูเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์"

27 ต.ค.64

ประกาศเรื่อง "การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2564
 

- ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/64
- วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/64

8 ต.ค.64

หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่อง "กำหนดการ" สำหรับนักเรียน
 

7 ต.ค.64

แจ้งโอนคืนเงินบำรุงการศึกษา (เพิ่มเติม)
หนังสือแจ้ง / แบบยืนยันการคืนเงิน

4 ต.ค.64

ประกาศเรื่อง "ฉีดวัคซีนนักเรียน"

4 ต.ค.64

ประกาศเรื่อง "รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน"

4 ต.ค.64

แจ้งเรื่องประชุมนักเรียน ม.1-ม.6 ทุกคนทางออนไลน์ (Zoom)
และ Live สด ทาง Facebook ของโรงเรียน
13:00-14:30 น. วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

28 ก.ย.64

มุทิตาคารวะ เกษียณอายุราชการ 2564

20 ก.ย.64

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2564

15 ก.ย.64

เชิญประชุมผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  Meeting
อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 (10:00-12:00 น.)
/ กำหนดการประชุม

15 ก.ย.64

แจ้งเรื่องสำรวจนักเรียนที่ต้องการรับวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15 ก.ย.64

การลงทะเบียนรับวัคซีน pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี จังหวัดนนทบุรี

13 ก.ย.64

ประกาศเรื่อง การมอบเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

4 ก.ย.64

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการลดภาระฯ จำนวน 2,000 บาท

3 ก.ย.64

หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องโอนเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา รายละ 2,000 บาท
สารประชาสัมพันธ์เรื่องการโอนเงิน ฯ

1 ก.ย.64

แนวปฏิบัติในการส่งเอกสารรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 2,000 บาท /
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

31 ส.ค.64

ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงินอัตราใหม่ / วิธีการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

17 ส.ค.64

ความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร

17 ส.ค.64

กิจกรรมออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์

17 ส.ค.64

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564

16 ส.ค.64

แบบฟอร์มยืนยันการได้รับเงินคืนตามนโยบายในการลดภาระค่าใช้จ่าย ฯ

14 ส.ค.64

การคืนเงินระดมทรัพย์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

22 ก.ค.64

แจ้งผู้ปกครองเรื่อง  กรอกข้อมูลช่องทางการรับเงินเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง

22 ก.ค.64

สารแจ้งงดเรียนออนไลน์ชั่วคราว

21 ก.ค.64

หนังสือแจ้งเรื่องงดการเเรียนการสอนชั่วคราว

11 ก.ค.64

หนังสือแจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

2 ก.ค.64

แจ้งหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5 ก.ค.64

18 มิ.ย.64

ประกาศ เรื่องการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนปากเกร็ด

18 มิ.ย.64

กำหนดเปิดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

11 มิ.ย.64

กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

27พ.ค.64

หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่อง "การมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนสำรอง)

26 พ.ค.64

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง "การมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564"

25 พ.ค.64

แผนผังการจัดห้องเรียน เพื่อมอบตัวนักเรียน ม.4

 

** ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว **

25 พ.ค.64

รายชื่อนักเรียน ม.1 (แยกตามห้อง)

25 พ.ค.64

รายชื่อนักเรียน ม.4 (แยกตามห้อง)

25 พ.ค.64

หนังสือแจ้ง ผปค. ม.4 (ม.3 เดิม) มอบตัว ฉบับใหม่

24 พ.ค.64

ประกาศสอบคัดเลือก ม.4 ห้องปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

24 พ.ค.64

ประกาศสอบคัดเลือก ม.4 ห้องปกติ ประเภททั่วไป

24 พ.ค.64

ประกาศผลจับสลาก ม.1

23 พ.ค.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากปีการศึกษา 2564

23 พ.ค.64

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ  (ประเภทเงื่อนไขพิเศษ)

23 พ.ค.64

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ   (ประเภทพื้นที่บริการ)

23 พ.ค.64

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ   (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

23 พ.ค.64

รายชื่อนักเรียน ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

22 พ.ค.64

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว (ม.3 เดิม)

22 พ.ค.64

ผังอาคารมอบตัว ม.4 (ม3 เดิม)

22 พ.ค.64

หนังสือแจ้ง ผปค. ม.4 (ม.3 เดิม) มอบตัว

20 พ.ค.64

ถึงนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2564

20 พ.ค.64

รับสมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ

20 พ.ค.64

ผังอาคารในการจับฉลากเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564

20 พ.ค.64

แนวปฏิบัติในการจับฉลากเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564

20 พ.ค.64

ผังอาคารสอบ ม.1

20 พ.ค.64

ผังอาคารสอบ ม.4

20 พ.ค.64

แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2564

20 พ.ค.64

เอกสารมอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

15 พ.ค.64

ตารางสอนของครู & ตารางเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

13 พ.ค.64

ประกาศ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (จีน) 64 เพิ่มเติม

13 พ.ค.64

ประกาศ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ STE 64 เพิ่มเติม

13 พ.ค.64

ประกาศผลการคัดเลือกม.1 (ความสามารถพิเศษ)

13 พ.ค.64

ประกาศ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ESMTE  64 เพิ่มเติม

11 พ.ค.64

วิธีชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน

10 พ.ค.64

หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่อง การเปิดทำการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

6 พ.ค.64

ตารางสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564

6 พ.ค.64

ตารางสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564

5 พ.ค.64

เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 / ม.3 / ม.5 / ม.6

2 พ.ค.64

ประกาศปรับเปลี่ยนกำหนดการณ์ต่าง ๆ (การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564)

30 เม.ย.64

ระกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าม.4 (ปกติ) ทั่วไป

30 เม.ย.64

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าม.1 ความสามารถพิเศษ

30 เม.ย.64

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าม.1 (ปกติ)

26 เม.ย.64

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา 2564

26 เม.ย.64

ขอความร่วมมือนักเรียน และผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา  2563
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนปากเกร็ดต่อไป
แบบสอบถามของนักเรียน / แบบสอบถามของผู้ปกครอง

26 เม.ย.64

ขอความร่วมมือให้นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
ด้วยรูปแบบออนไลน์ เท่านั้น !!!1 (ถ้ามีปัญหาให้ติดต่อโรงเรียน)

23 เม.ย.64

แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนของนักเรียน ม.4  ปีการศึกษา 2564  
(ทุกคนที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนปากเกร็ดทั้งห้องปกติและห้องพิเศษ) ในสถานการณ์ COVID-19

23 เม.ย.64

แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนของนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564  
(ทุกคนที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนปากเกร็ดทั้งห้องปกติและห้องพิเศษ) ในสถานการณ์ COVID-19

23 เม.ย.64

ปฏิทินรับนักเรียน

22 เม.ย.64

แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ระดับ ม.1 / ม.4

22 เม.ย.64

ตารางเรียนปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ

21 เม.ย.64

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2564

21 เม.ย.64

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ม.3 เรื่องรับเอกสารทางการเรียน
**กรณีลงทะเบียนไม่ทัน รายชื่อตกหล่น ให้โทรมานัดหมายกลุ่มวิชาการก่อน**

21 เม.ย.64

กำหนดรับเอกสารทางการเรียน ม.3 (22-23 เม.ย.64) บริเวณทางเข้าด้านข้าง
อาคารประชาสัมพันธ์

19 เม.ย. 64

ประกาศโรงเรียนเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 เม.ย. 64

ด่วนที่สุด !! สำรวจเรื่องรับเอกสาร ของนักเรียน ม.3

18 เม.ย. 64

เรียนเชิญผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (Zoom) 19 เม.ย.64 13:00-15:00 น.

18 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ รอบ 2 / หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

15 เม.ย. 64

มาตรการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1)

9 เม.ย. 64

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ให้นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์)กับครูผู้สอน
วันที่ 10-21 เมษายน 2564 และจะประกาศผลการสอบแก้ตัววันที่ 22 เมษายน 2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มีผลการเรียนติดค้างของภาคเรียนที่ผ่านมาทุกภาคเรียน
ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ ทาง https://forms.gle/1EyCYpPP5FDSh1QK7 ภายในวันที่ 16 เม.ย. 64
ทางฝ่ายวิชาการจะส่งรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำให้กับครูผู้สอน โดยนักเรียนเริ่มเรียนซ้ำ
แบบออนไลน์กับครูผู้สอน วันที่ 19 -30 เมษายน 2564 (สรุปจบนักเรียนไม่พร้อมรุ่นวันที่ 7 พ.ค. 64
และอนุมัติจบวันที่ 14 พ.ค. 64)

8 เม.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ (ระดับเขตพื้นที่ฯ) ไฟล์ 1 / ไฟล์ 2

ประกาศผล 0 / ร / มส.
ให้นักเรียนมารับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวได้ที่ครูที่ปรึกษา
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น.
ที่อาคารเอนกประสงค์ (โดม) และดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 8-9 เมษายน 2564

5 เม.ย. 64

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

5 เม.ย. 64

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  รอบ 2

3 เม.ย. 64

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา

3 เม.ย. 64

การเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์

31 มี.ค. 64

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ม.1 / ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

29 มี.ค. 64

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (เอกคอมพิวเตอร์)

29 มี.ค. 64

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เอกบรรณารักษ์)

29 มี.ค. 64

ประกาศรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

25 มี.ค. 64

ประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อการทดสอบ O-NET

24 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

24 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

23 มี.ค. 64

คำสั่งคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/63

23 มี.ค. 64

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/63

23 มี.ค. 64

ฟอร์มแบบทดสอบ (2/63)

22 มี.ค. 64

รับสมัครครูอัตราจ้าง / เอกคอมพิวเตอร์ / เอกบรรณารักษ

19 มี.ค. 64

แผนผังสนามสอบ GAT / PAT ( 20- 23 มีนาคม 2564)

18 มี.ค. 64

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2564
ศึกษาวิธีการสมัคร ที่นี่

18 มี.ค. 64

ประกาศรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

18 มี.ค. 64

ประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อการทดสอบ  GAT-PAT

18 มี.ค. 64

ประกาศ : เรื่องขอเลิกเรียนเร็วกว่าปกติในวันศุกร์ที่  19  มี.ค. 64  (เลิกเรียนเวลา 13.30 น.)

17 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จากโรงเรียนเดิม

3 มี.ค. 64

ประกาศหยุดเรียนเพื่อการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท

3 มี.ค. 64

กำหนดการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับนักเรียน ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเศษ)

2 มี.ค. 64

รับนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
(Science Mathenatics Technology and English : SMTE)

2 มี.ค. 64

รับนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP)

2 มี.ค. 64

รับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
(Science Technology and English : STE)

2 มี.ค. 64

รับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Intensive Chinese Program : ICP)

2 มี.ค. 64

รับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(Erichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : ESMTE)

24 ก.พ.64

เรื่อง แจ้งเปิดทำการเรียนการสอนปกติ

18 ก.พ.64

เรื่อง การเรียนเสริมวันเสาร์

9 ก.พ.64

เรื่อง กำหนดการมาเรียน

3 ก.พ.64

แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด

3 ก.พ.64

ประกาศเรื่องการสอนเสริมวันเสาร์

2 ก.พ.64

ประกาศเรื่องการรับนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564

25 ม.ค.64

ประกาศเรื่อง  แจ้งการเปิดทำการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

 

คลิกดูรายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม A / กลุ่ม B  ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6

12 ม.ค.64

ประกาศเรื่อง "ปรับตารางเรียนของนักเรียน"
ตารางเรียนและตารางสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11 ม.ค.64

ประกาศเรื่อง "ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนในช่วงการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

4 ม.ค.64

ประกาศเรื่อง "ขยายระยะเวลาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ประกาศเรื่อง "ขยายเวลาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)