ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา http://www.pk.ac.th/pay.htm ถ้าผู้ปกครองท่านใดที่ชำระแล้ว แต่ไม่ตรงจำนวน แจ้งรับส่วนต่างได้ตอนเปิดเทอม

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพิเศษ  ม.ต้น

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพิเศษ  ม.ปลาย