วีดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบการเรียนรู้ Pakkred Learning Cyber สำหรับนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด

เลื่อนการเปิดภาคเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางเรียน / ตารางสอน 16-18 กันยายน 2562 

 แจ้งหยุดเรียนวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 / ม.4 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 62 - 8 พฤษภาคม 2562 /
ปฐมนิเทศม.1 (22 เม.ย. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 3) /
ปฐมนิเทศ ม.4 (4/1-4/6 วันที่ 22 เม.ย., 4/7-4/13 วันที่ 23 เม.ย. ณ วัดชลประทานฯ)

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562

สรุปจำนวนการรับสมัครนักเรียน ม.1/ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 22-27 มี.ค.62 (ยกเว้นวันเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. 62 )

รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่  22-27 มี.ค.2562 : ยกเว้นวันเลือกตั้ง (24 มี.ค.62)

12-15 มี.ค. 62 : เรียนซ่อมเสริม นักเรียน ม.1-ม.5 | 17 มี.ค.62 : ประกาศผลสอบปลายภาค
18 มี.ค.62 : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนม.4 (ม.3ร.ร.เดิม)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการสอบปลายภาค 2/2561   
ม.1  = 4, 6 มีนาคม 2562 |  ม.2,ม.3 = 5, 7 มีนาคม 2562 | ม.4,ม5 = 4, 6, 8 มีนาคม 2562

กำหนดการสอบปลายภาค 2/2561
ม.1  = 4, 6 มีนาคม 2562
ม.2 = 5, 7 มีนาคม 2562
ม.3 = 5, 7 มีนาคม 2562
ม.4 = 4, 6, 8 มีนาคม 2562
ม.5 = 4, 6, 8 มีนาคม 2562

ประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อการทดสอบ GAT / PAT ในวันจันทร์ที่ 25 ก.พ. และวันอังคารที่ 26 ก.พ. 2562

คุณครูห้ามพลาด!! 8 ก.พ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ก.ค.ศ.
เชิญประชุมทางไกล เรื่องการเลื่อนเงินครูฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศผลการแข่งขัน รอบคัดเลือก (ฟิสิกส์สัประยุทธ์)

ประกาศผลการแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ (ฟิสิกส์สัประยุทธ์)

11-13 มค 62 นศท.ญ.ปี 3 จำนวน12 คน ทดสอบวิชาภาคสนาม ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

น.ส.พลอยสวย สกุลเทวาสถิตย์  ม.6/10 ร้อเพลงประกอบละคร

ความสำคัญของวันครู | คำขวัญวันครู ปี 2562

กำหนดการเข้าค่ายระดับชั้น ม.1-ม.3 ณ ค่ายพงษ์ลดา (ม.1-ม.2 วันที่ 10-12 ม.ค.62)(ม.3 วันที่ 8-10 ม.ค.62)

กิจกรรมรอบกองไฟของลูกเสือ ระดับชั้น ม.3 ณ ค่ายพงษ์ลดา

 | คำสั่งคุมสอบกลางภาค 2/2561 |


ตารางสอบกลางภาค 2/61 |


| กำหนดการเข้าค่ายระดับชั้น ม.1-ม.3 ณ ค่ายพงษ์ลดา (ม.1-ม.2 วันที่ 10-12 ม.ค.62)(ม.3 วันที่ 8-10) |