รวมจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ

เรื่องที่ประกาศ

19 ส.ค.63

จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้ากับอุปกรณ์ส่องสว่างและเปลี่ยนพัดลมติดผนัง อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 3
จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ค.63

ประกาศจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ ด้วยวิธี E-bidding

17 ก.ค. 63

ประกาศจัดจ้างการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ ด้วยวิธี E-bidding

14 ก.ค. 63

จัดจ้างเหมา จัดจ้างปรับปรุงพื้นสระว่ายน้ำ

22 พ.ค. 63

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(E-bidding)

20 พ.ค. 63

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนพิเศษอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 (E-bidding) 
                 
 เอกสารเพิ่มเติม 1 / เอกสารเพิ่มเติม 2

13 พ.ค.63

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 91 ตัว
วงเงิน 1,994,373 บาท ด้วยวิธี E-bidding