ภาพการประเมินโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (ภาพโดย PakkredPhoto)

ตัวอย่างการทำโครงงานเข้าประกวด 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน