ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มการบริหารวิชาการ / กลุ่มการบริหารงบประมาณฯ / กลุ่มการบริหารทั่วไป

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / จำนวนครูและบุคลากร / วัสดุครุภัณฑ์ / ผลงานรางวัล