ขั้นตอนการสารประชาสัมพันธ์ ฉบับ A4 (ฟอร์มโรงเรียน)

1.           เปิดไฟล์จาก Google drive ที่แชร์ไว้โดยคลิกที่  Link นี้

2.           เปิดโปรแกรม Photoshop

คำแนะนำ

1.ข้อความครบคลุม     2.สีสัน แจ่มใส สดชื่น

3.จำนวนภาพ พอประมาณ ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และเป็นภาพที่ชัดเท่านั้น

4.ใช้พื้นที่ลงภาพให้คุ้มค่า อย่าให้มีที่ว่างเยอะ

5.บุคคลสำคัญ ของงาน เช่นประธานแขกสำคัญ ต้องเป็นภาพใหญ่หน่อย เด่น อยู่ในส่วนบน

 6.ระมัดระวัง ภาพอากัปกิริยา ของคนในภาพ ต้องสุภาพ เรียบร้อย ยิ้มแย้ม แจ่มใส สวยงาม

 7.กรณี ผบ.มาร่วมกิจกรรม ลงภาพให้เร็ว

  8.ส่งภาพ ไปให้ รอง หรือ ผช รอง กลั่นกรอง ตรวจสอบ ก่อน ก็จะดี

 

 

1.           คลิกที่แถบเครื่องมือดังรูปหมายเลข 1   

2.           ทำเครื่องหมายถูกบริเวณคำว่า  Auto-Select ดังรูปหมายเลข 2

3.           คลิกที่บริเวณกระดาษดังรูปหมายเลข  3 (หรือคลิกรูปใด ๆ ที่ต้องการย้าย)

จากนั้นย้ายรูปได้ตามต้องการ

 

ถ้าไม่ทำเครื่องหมายถูกที่ Auto-Select  เวลาคลิกที่รูปจะได้สามารถคลิกได้

 

 

            1. เข้า Pakkred  Photo                      คลิก Link ที่นี่  เลือกรูปที่ต้องการ

             2.    แล้วคลิกขวา เลือก คัดลอกดังรูปหมายเลข 1

 

       3.  มาที่โปรแกรม Photoshop  เลือกคำสั่ง  Edit >> Paste  ดังรูปหมายเลข  2

 

 

 


**  ถ้าไม่ได้นำรูปมาจาก Pakkred
                                                                                                Photo  ให้คลิกคำสั่ง  File > Open

 

 

 

1.           คลิกที่เครื่องมือ   ทำเครื่องหมายถูกที่ Auto-Select เพื่อเลือกรูปที่ต้องการย่อ หรือขยาย

2.           หลังจากนั้น กด Ctrl + T  หรือเลือกคำสั่ง  Edit >> Free Transform  (Ctrl+T)

 

 

 

 

 

 


1. คลิกแถบ Window > เลือก Layers หรือกด  ปุ่ม F7 ที่ด้านบนของคีย์บอร์ด

 


 

 

 

 

 

 

 

1.           ดับเบิ้ลคลิกที่ Layer ที่ต้องการ  (จะทำกับรูป หรือข้อความ ใช้วิธีเดียวกัน)

2.           ทำเครื่องหมายถูก ที่ Drop Shadow  คือการใส่เงาให้รูป

    

3.           ทำเครื่องหมายถูกที่ Stroke คือการใส่เส้นให้รูป

 

 

 

 

 

 

**********  รายละเอียดการใส่เงา *********


**********  รายละเอียดการใส่เส้น *********