พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ห้องเรียนพันธมิตร ระหว่างโรงเรียนปากเกร็ด และอีกหลายโรงเรียนกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

1.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg
14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg
2.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg
24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg
3.jpg 30.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg 9.jpg